Игри

Информация за страница Ревизии

   Провеждането на ревизии е едно от най-важните събития за търговските обекти, защото именно по време на тях се установява евентуалната липса на стоки или оборот. И в двата случая следват санкции за работниците, а ако се разбере кой стои зад извършването на този вид кражба, не е изключено да се стигне дори до уволнение. Обикновено обаче, тъй като продуктите са много на брой, не може да се установи главният виновник, но тогава следва глоба за всички останали от персонала. Тя се изразява в отнемане на част от възнаграждението, което е в размер на толкова, колкото е изчезналата сума/стока. За да не бъде един ощетен повече за сметка на други, финансово наказание търпят и останалите му колеги, а това е известно като политика на толерантност. Този проблем е често срещан в големите магазини, което от своя страна е причина за масовото напускане на персонала и заменянето му с нов, тоест в такива обекти има текучество.

    Не е задължително обаче провежданите ревизии непременно да носят само негативи на служители и работодатели. Още повече, че има както вътрешни, така и външни проверки, при които нищо не зависи от собствениците. За извършването на външен одит се наемат фирми, които изпращат свои агенти и счетоводители на място в обекта. Срещу съответното заплащане те имат за задача да проверят достоверността на всички документи, както и дали обектът отговаря на изискванията за своето функциониране. В тази връзка не бива да се игнорира ролята на ХЕИ, институцията, която открива нередности по отношение на хигиената в обекта. За съжаление пушенето вътре в помещенията си остава сериозен проблем, който самите работодатели не искат да решат. Те позволяват категорично на служителите си да пушат по време на обедната си почивка вътре, а и шефът често им прави компания. Но това е като цяло малък проблем на фона на нехигиеничните условия, при които работят доста други обекти. Става дума най-вече за ресторанти и заведения за хранене, и по-точно за кухнята. Не е изключено вътре да има доста неизмити съдове, големи коиличества боклук и дори мъртви насекоми, които със сигурност са ровили в храната.

    Ако след края на всички ревизии не се установи нередност, обектът продължава да си функционира нормално. При други обстоятелства е възможно да се стигне ако не до постоянно, то до временно затваряне. Подновяването на работния процес става факт едва след приключване на случая, като през това време всеки един от работещите излиза в неплатен отпуск. Проблемът с отчитането на оборота до стотинка е отдавнашен във всяка една сфера и е почти невъзможно да се забележат всички липси. Този, който иска да се възползва от даден продукт, на първо място обикновено е доста добре запознат с мястото и обстановката, защото работи там. Освен това, стига да не прояви невнимание, едва ли ще открадне прекалено голямо количество, а само толкова, че на работодателят да не му прави впечатление. Рано или късно обаче подобни кражби започват да бият на очи, от което следват и добре познатите наказания като глоби и уволнения.

eXTReMe Tracker